#PROFFSUTBYTE – samarbete mellan logopeder och andra vårdprofessioner

Hej! Här kommer det andra inlägget kopplat till det gemensamma temat Interprofessionellt arbete och yrket efter studierna som vi bloggare/poddare/vloggare har här på KI under februari. I det förra inlägget skrev jag om hur vi studenter samarbetar med varandra över de olika programmen under utbildningarna och här kommer ett inlägg om hur logopeder kan samarbeta med andra vårdprofessioner.

Logopeder samarbetar ofta med andra professioner inom vården men jag kommer utgå ifrån vad jag har sett under mina praktikplaceringar 🙂 Det sker alltså många fler samarbeten men här kommer några exempel!

Inom habiliteringen: Habiliteringen finns till för barn och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar. Det kan t.ex. handla om en diagnos inom autismspektrumet, en rörelsenedsättning, ADHD, en intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada. Detta var bara några exempel, detta finns andra funktionsnedsättningar som också gör att man kan få stöd och insatser från habiliteringen. Där jag var placerad hade habiliteringen möten varje vecka, alla professioner tillsammans (framförallt logopeder, arbetsterapeuter och fysioterapeuter), där de diskuterade kring de barn som var kopplade till den habiliteringen. Under mötena diskuterades kring vad som var aktuellt för de olika barnen gällande olika behandlingar, hjälpmedel osv. Här hade alltså de olika vårdprofessionerna nära samarbete för att skapa en så bra vård som möjligt för barnen.

Dyslexiutredningar: När en elev gått en dyslexiutredning hos logoped kan logopeden som gjort utredningen träffa lärare från skolan för att ge rekommendationer kring hur man kan underlätta läsningen/skrivning för eleven. Antingen kan mötet ske på logopedmottagningen eller så kan logopeden besöka skolan och träffa flera lärare och informera om elevens situation. Ibland finns inte tiden att åka ut till skolan med oavsett så är det bra med ett samarbete med logoped och lärare för att skapa ultimata förutsättningar för elevens skolgång. Lärare tillhör ju inte kategorin vårdprofessioner men jag ville ändå skriva lite om hur rutinerna kan se ut efter en dyslexiutredning 🙂

På sjukhus: Som logoped kan man arbeta på olika avdelningar på sjukhus och därför kan det också variera mycket mellan vilka patienter man träffar och vad man jobbar med (till exempel med tal, språk eller sväljning). Därför varierar det såklart också vilka andra vårdprofessioner logopederna samarbetar med. Men generellt sätt kan man säga att en logoped som är ute och jobbar på olika avdelningar kommer att samarbeta med bland annat läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På vissa avdelningar har man regelbundna möten gällande de patienter som befinner sig på avdelningen och då samlas vårdprofessionerna för att diskutera vad som behöver göras gällande behandling för de olika patienterna.

Vård, Sjukhus, Rum, Säng, Ny, Enschede

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig