#PROFFSUTBYTE – samarbete mellan studenter

Hej! Hoppas ni har haft en bra helg! Under februari månad har alla vi studentbloggare/poddare/vloggare på KI ett gemensamt tema som heter Interprofessionellt arbete och yrket efter studierna. Jag kommer skriva om hur vi studenter samarbetar med varandra över det olika programmen under utbildningarna och hur vi inom de olika vårdprofessionerna samarbetar med varandra när vi är ute och arbetar.

Jag kommer skriva två inlägg inom temat, detta och sen kommer ett till. Första inlägget, detta, kommer handla om när och hur vi logopedstudenter arbetar med studenter från andra program och även om vilken kontakt vi har med andra professioner inom vården under utbildningen. Nästa inlägg kommer handlar om hur logopeder samarbetar med andra professioner ute i arbetslivet. Så om ni vill läsa om det; kika in snart igen 🙂

Under utbildningen har vi arbetat med andra studenter från andra utbildningar och kommit i kontakt med andra professioner i några sammanhang. Inte så värst många faktiskt, vore roligt med ännu mer kontakt med studenter på de andra utbildningarna!

Tidigare i utbildningen, innan vi påbörjade praktik, hade vi så kallade auskultationer (man är med och tittar när tex logopeder arbetar och träffar patienter men man deltar inte aktivt). Under en av dessa auskultationsdagar fick vi också gå med andra professioner. Temat för dagen var bemötande så vi skulle observera hur vårdpersonal bemöter de patienter de träffar, men då fick vi också inblick i hur andra vårdprofessioner arbetar. Jag fick hänga med en fysioterapeut, en arbetsterapeut och en dietist. Sedan har jag också kommit i kontakt med andra professioner under praktiken, men mer om det kommer i nästa inlägg!

Vi har också arbetat lite med andra studenter från andra utbildningar i skolan. Framförallt har vi haft seminarium med andra studenter för att diskutera olika patientfall och lära av varandra, olika yrkesgrupper ser ju en och samma patient ur olika perspektiv vilket är intressant och det är viktigt att alla får komma tills tals för patientens bästa. Vi har haft seminarium med arbetsterapeutstudenter, psykologstudenter och sjuksköterskestudenter och det har varit givande! Utifrån de olika patientfallen har vi diskuterat till exempel olika symtom, vilka tester/undersökningar som bör göras och hur en behandling skulle kunna se ut.

Människor, Flickor, Kvinnor, Studenter

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig