Rehabiliteringsmedicin

Hej! Under förra veckan fortsatte vår medicinkurs och temat för veckan var rehabiliteringsmedicin! Rehabiliteringsmedicin är ett område där man jobbar med att rehabilitera patienter efter till exempel en olycka. Om en patient skulle få en hjärnskada i samband med en olycka skulle patienten till exempel kunna få talsvårigheter, minnessvårigheter eller nedsatt rörelseförmåga. Inom rehabiliteringen skulle patienten kunna få vård/behandling/träning av sina nedsatta eller förlorade förmågor. Om någon förmåga förloras eller inte blir helt återställd så hittar man andra lösningar som kan kompensera för den förmågan. Till rehabiliteringen kommer också patienter som drabbats av sjukdomar som gör att förmågor blivit nedsatta, till exempel olika nervsjukdomar.

Inom rehabiliteringen jobbar många olika professioner så som läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer,  dietister och logopeder! Man jobbar ofta i team och jobbar tillsammans med och kring en patient eftersom patienterna ofta är i behov av att träffa många olika professioner. En patient kan ha flera olika förmågor som är nedsatta och behöver därför flera olika behandlingar och träna inom olika områden; till exempel minnessvårigheter, talsvårigheter och svårt att gå.

Vi hade dessa föreläsningar under veckan:

  • Rehabprocessen och teamarbete vid förvärvad hjärnskada
  • Prognos, plasticitet och prediktion vid hjärnskada
  • Motorisk funktionsnedsättning och rehabilitering
  • Synrehabilitering
  • Kognitiv funktionsnedsättning och rehabilitering
  • Kulturella faktorer och syn på sjukdom, behandling och rehabilitering
  • Teamarbete

Som examination hade vi tre fall; alltså beskrivningar av olika patienter och deras tillstånd. Till dessa beskrivningar fanns några olika frågor man skulle besvara som hade med patientens rehabilitering att göra. En bra och intressant vecka!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig