Skriva examensarbete

Hej! Vårterminen rullar på, fortfarande på distans! För er som sökt utbildningar, eller ska fortsätta plugga, så läste jag att KI förmodligen kommer sätta igång med undervisningen på plats från och med höstterminen (om inte läget i Stockholm ändras såklart). Jag håller tummarna för er!

I veckan ska jag lämna in mitt examensarbete som jag arbetat med den här våren! Det känns både skönt och lite läskigt 🙂 Jag har skrivit om tal- och språkförmåga hos barn med intellektuell funktionsnedsättning. Jag tänkte skriva lite om hur processen har sett ut för oss gällande examensarbetet!

I höstas/vintras valde vi ämnen för arbetet, det kan man göra på två olika sätt. Antingen klurar man ut sitt eget projekt och vad man vill undersöka och ansöker om att få projektet godkänt (arbetet måste uppfylla vissa kriterier). Skolan presenterar också en rad redan planerade projekt som man kan söka (vilket jag gjorde). Om man valde det alternativet var man tvungen att söka några stycken projekt eftersom flera kursare antagligen skulle sökte samma projekt, men jag tror alla i min klass fick något av de alternativ som de sökt 🙂 Varje student har en eller flera handledare som hjälper till under arbetets gång och som kan mycket (till exempel har forskat eller forskar inom området) inom det området man skriver.

Sedan läste vi en kurs vid namn Forskningsmetodik. Under den kursen skrev vi projektplaner och började planera för projektet för att komma ingång 🙂 Även om man fått ett redan planerat projekt, så är projektet bara löst planerat. Så är det mycket som ska planeras och behöver funderas på, det är alltså inte bara att tuta och köra. Efter Forskningsmetodiken började kursen Examensarbete i logopedi, en kurs på 30 högskolepoäng som sträcker sig över hela den sista terminen. I början av kursen blev klassen indelade i grupper beroende på inriktning på ämnet. I mitt grupp har jag fem andra kursare 🙂 Under arbetets grupp träffas man i gruppen (vi träffades digitalt) för att hjälpa varandra, ge feedback och diskutera arbetena. Utöver de träffarna har man också regelbunden kontant med sin/sina handledare!

Nu har vi alltså kommit till att arbetet ska skickas till den lärare som ska läsa och rätta arbetet, också en person mycket kunnig inom det området man skriver. Under maj kommer vi presentera våra arbeten och ha opponeringar. En opponering innebär att man läser in sig på någon annans arbete och sen träffas för att ställa frågor till den som skrivit arbetet, komma med förbättringsförslag osv. För att bli godkänd ska man få sitt skrivna arbete godkänt, sin opponering och det tillfälle man opponerade på någon annan godkänt.

Det har varit kul att arbeta med något en längre tid, tidigare under utbildningen har kurserna ibland avlöst varandra i så snabb takt. Men det kommer kännas så skönt när projektet är helt klart och godkänt, då kan jag kalla mig logoped!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig