När man läser om vad en logoped gör läser man ofta att en logoped arbetar med tal, språk och sväljning. Men vad betyder egentligen det? Tal och språk är väldigt vida begrepp, så vad är det logopeder egentligen arbetar med? Tal – När vi talar är många delar av kroppen inblandade och många faktorer ska […]