Tal- och språkstörningar hos vuxna

Hej! I tisdags var det som sagt tentadags, terminens enda tenta faktiskt! Allt examineras inte genom tenta, den här terminen har vi haft en del inlämningsuppgifter som varit examinerande 🙂 Det gick helt okej, några frågor kände jag mig lite osäker på men jag kunde ändå skriva en halv-chansning som svar så jag hoppas det går vägen! Tentan examinerade en del av kursen Tal- och språkstörningar hos vuxna. De områden som ingick i tentan var karaktäristik (vad som är typiskt för en diagnos) och bedömning (vilken diagnos ska ställas?). Behandlingsdelen kommer att examineras efter praktiken.

Vilka tal- och språkstörningar kan då drabba vuxna? Här kommer en snabb överblick så ni får en känsla om vad kursen handlade om;

  • Afasi (en diagnos) – förvärvad språkstörning. Afasi är en språkstörning, den vanligaste orsaken till afasi är stroke men afasi kan också uppstå efter till exempel skalltrauma. Det finna många olika typer av afasi (beroende på vilken del av hjärnan som skadats), de olika typerna visar sig på olika sätt. Vissa får svårt med att förstå språk, vissa med att tala, vissa får grammatiska svårigheter men ofta får en patient påverkan på några olika språkfunktioner.
  • Talapraxi (diagnos) – Patienter med talapraxi har svårt att planera och programmet talrörelser. Det kan låta lite luddigt, men det handlar om en nedsatt förmåga att styra den viljemässig muskulaturen som vi använder när vi producerar tal (till exempel läppar och tunga). Kan orsakas av till exempel skalltrauma eller hjärntumör.
  • Dysartri (diagnos) – Dysartri är en diagnos som patienter kan få efter skada eller sjukdom i nervsystemet. Det kan leda till olika nedsättningar som påverkar talförmågan, till exempel; bristande andningskontroll (luften tar slut när man pratar), nedsatt röststyra eller långsamt taltempo. Kan orsakas av till exempel Parkinsons sjukdom eller MS.
  • Primär progressiva afasier (en grupp diagnoser) – Demenssjukdomar där de språkliga svårigheterna är mest utmärkande.
  • Talstörning vid huvud/halscancer – om en patient opererar bort en tumör i ett område som är aktuellt för talproduktion kan det orsaka en talstörning, till exempel om en bit av tungan opereras bort.

Igår var första dagen på praktiken som denna gång är inriktad på just vuxna med tal- och röststörningar. Det ska bli spännande att se vilka patienter (och diagnoser) vi kommer att träffa och att vara delaktig i bedömning och behandling. När man gör en bedömningar har man oftast olika tester man kan använda sig av och behandlingen utformas efter patienten och dess svårigheter. Värt att nämna är också att det är vanligt att ha till exempel både afasi och talapraxi.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig