Vad gör en logoped?

När man läser om vad en logoped gör läser man ofta att en logoped arbetar med tal, språk och sväljning. Men vad betyder egentligen det? Tal och språk är väldigt vida begrepp, så vad är det logopeder egentligen arbetar med?

Tal – När vi talar är många delar av kroppen inblandade och många faktorer ska klaffa för att tal ska kunna skapas. Vi behöver tillräckligt med luft från lungorna som flödar med ett tillräckligt tryck mellan stämbanden för att röst ska kunna skapas. Hjärnan skickar signaler till tunga och läppar för att koordinera precisa rörelser så att artikulationen blir som vi tänkt oss. Många sjukdomar och tillstånd kan påverka till exempel vår lungkapacitet, muskulatur och nerver som styr tunga och läppar och förmågan att koordinera rörelser. Till följd av detta kan talet bli påverkat; det kan bli svårare att tala och andra kan ha svårare att förstå vad som sägs. Logopeder kan utreda och behandla talsvårigheter!

Språk – Vi behöver också ett språk för att kunna kommunicera. Små barn lär sig sina första ord vid ca ett års ålder och efter det byggs ordförrådet snabbt upp. Men för att kunna ett språk behöver vi också kunna sätta ihop orden till meningar och vi måste också kunna förstå vad andra säger. Små barn kan ha svårt att komma igång med att prata och kan därför träffa logoped. Vissa har svårare att formulera det man vill säga och svårare att förstå andra, då kan man få hjälp av en logoped. Man kan ha svårt med skrivet språk och kan träffa logoped för skriv- och lässvårigheter. Man kan också förlora språket när man är vuxen om hjärnan skadas på något sätt, man kan då till exempel ”tappa” ord ur sitt ordförråd eller så har man svårt att sätta ihop orden till meningar. Man kan också få svårt att förstå språk. Logopeder kan utreda och behandla språkliga svårigheter.

Sväljning – Vi har inte läst om sväljning än (det kommer nu senare under termin sex) men sväljsvårigheter är vad det låter: svårigheter att svälja. Det är något jag kommer skriva mer om framöver!

 

.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig