Vad gör habiliteringen?

Jag hade ju praktik på två olika habiliteringar, vi blev utplacerade och några av oss praktiserade som jag inom habiliteringen medan andra blev placerade på t.ex. logopedmottagningar, hörselhabilitering och på språkförskola. Alltså olika ställen där logopeder arbetar och träffar barn eftersom denna praktik var inriktad på just barn. Innan praktiken började hade jag inte så stor koll på vad habiliteringen faktiskt gör, och några av er som läser kanske inte heller har det så jag tänkte berätta lite kort 🙂

Habiliteringen finns till för barn och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar. Det kan t.ex. handla om en diagnos inom autismspektrumet, en rörelsenedsättning, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada. Detta var bara några exempel, detta finns andra funktionsnedsättningar som också gör att man kan få stöd och insatser från habiliteringen.

På en logopedmottagning träffar logopederna personer som behöver hjälp med sitt tal och språk; t.ex. ett barn som har uttalssvårigheter eller svårt att förstå språk. De behöver alltså inte ha andra svårigheter. Inom habiliteringen träffar logopederna personer som har funktionsnedsättningar som gör att deras kommunikation, tal och språk kan vara påverkat. Så som jag har förstått det så arbetar de flesta logopeder som arbetar men barn just på logopedmottagningar eller inom habiliteringen.

En annan stor skillnad mellan att arbeta på en logopedmottagning och inom habiliteringen är att inom habiliteringen så arbetar många andra professioner utöver logopder som t.ex. psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och specialpedagoger. Detta för att barnen som är inskrivna inom habiliteringen ofta behöver träffa olika professioner. Vissa barn träffar alla professioner och andra några stycken. Logopeder som arbetar inom habiliteringen ger stöd och planerar/utför insatser till barn och vuxna för att utveckla deras kommunikationsförmåga. Insatserna har som mål att bibehålla eller utveckla den språkliga förmågan och förmågan att kommunicera.

Här finns information om habiliteringen i Stockholm för dig som vill veta mer:

http://www.habilitering.se/om-habilitering

Det var väldigt givande att ha praktik inom habiliteringen! Eftersom jag inte hade någon erfarenhet av habiliteringen innan praktiken så lärde jag mig väldigt mycket. Jag kan absolut tänka mig att jobba där efter utbildningen 🙂

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig