Vårterminens kurser

Hej! I början av varje termin brukar jag skriva vilka kurser terminen kommer bestå av. Det tänkte jag göra nu också men det blir lite annorlunda för den här terminen kommer vi endast läsa en kurs, nämligen; Examensarbete i logopedi. Vi skriver alltså examensarbete hela terminen och sen tar vi examen i juni! Det känns både skönt, roligt och lite läskigt.. Än så länge vet jag inte så mycket, eller jag har inte satt in mig i, hur terminen kommer så ut och hur arbetet kommer läggas upp men jag kommer skriva mer om det under terminens gång!

Jag skrev förut ett inlägg om alla kurser som vi läst under utbildningen och nu när vi har läst ännu fler kurser så tänkte jag att det skulle vara kul att uppdatera listan! Så här kommer alltså samtliga kurser som vi har läst under loppet av fyra år (om man räknar med examensarbetet denna termin!)

 • Socialpsykologi – hur vi som individer och grupper i samhället påverkas utifrån av andra individer, grupper och samhället.
 • Introduktion till logopedi – en kurs om tog upp lite allt möjligt; t.ex. olika logopediska områden och begrepp som är viktiga inom vården. Under den här kursen fick vi också auskultera några dagar hos logopeder vilket var kul!
 • Psykologi ur ett livsloppsperspektiv – den här kursen handlade om människan under olika skeden i livet, hur vi människor utvecklas från födsel tills att vi blir gamla.
 • Medicin 1: anatomi och fysiologi  – här blev det mycket pluggande på latinska namn för olika delar av kroppen och så handlade kursen övergripande om hur kroppen fungerar.
 • Kommunikation och språklig struktur – Den här kursen tog upp mycket; hur vi kommunicerar och hur språk är uppbyggda! Jag har skrivit lite om den kursen här,
 • Statistik 1 – statistik helt enkelt! Viktigt för oss att kunna när vi har med statistik att göra; t.ex. läser forskningsartiklar.
 • Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi – Jag har skrivit om audiologidelen av kursen här, om patologidelen här och om tal- och röstfysiologi här.
 • Observation och dokumentation – mer om denna kurs här.
 • Talkommunikation – lite mer om denna kurs här och här.
 • Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning – mer om denna kurs här.
 • Typisk tal-, språk- och läsutveckling – mer om den här kursen här.
 • Kognitionspsykologi – mer om denna kurs här.
 • Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri – mer om pediatrikdelen här och mer om barnneurologi och barnpsykiatridelen här.
 • Analys- och testmetodik – en kurs som handlade om hur man kan utvärdera olika test (t.ex. test för screena/diagnostisera dyslexi) och vad som gör att ett test är ett bättre test eller ett sämre test.
 • Tal- och språkstörningar hos barn – mer om denna kurs här.
 • Statistik 2 – statistik helt enkelt..
 • Kognitions- och neuropsykologi
 • Tal- och språkstörningar hos barn i skolålder – mer om denna kurs här
 • Tal- och språkstörningar hos barn i skolålder praktik – lite om denna praktik här, här och här.
 • Medicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin – mer om den kursen här.
 • Tal- och språkstörningar hos vuxna – mer om denna kurs här.
 • Tal- och språkstörningar hos vuxna – praktik – mer om det här.
 • Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri – mer om denna kurs här och här.
 • Talflytstörningar och Röststörningar – mer om de kurserna här.
 • Röst- och talflytstörningar praktik – mer om det här.
 • Dysfagi (sväljsvårigheter) – mer om det här.
 • Dysfagi (sväljsvårigheter) praktik – mer om det här.
 • Övergång till professionell autonomi – lite om den här.
 • Fördjupning i logopedisk praktik – lite mer om det här.
 • Fördjupningsseminarier och kritisk granskning – lite om den kursen här.
 • Forskningsmetodik – lite mer om den kursen här.
 • Valbar kurs – lite mer om det här.
 • Examensarbete i logopedi – lite mer om det här.

Kurserna i listan ligger ungefär i den ordningen som vi har läst kurserna. Som ni ser så läste vi mer ”allmänna” kurser i början av utbildningen och så har kurserna blivit mer logopediska med tiden. Jag har säkert missat en eller några kurser men här kommer iallafall en någorlunda överblick till den som är nyfiken! 🙂

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig