Barntandvård – fissurförsegling del 1

Som tidigare nämnt är kursen pedodonti (barn – tandvård) igång vilket innebär att vi börjat med undersökningar på barnpatienter. För att bli godkänd i kursen pedodonti behöver vi bland annat delta i 4 olika kliniska pass totalt.

Dessa kliniska pass består av olika moment – fissurförsegling, växelbett, tonåringar och förskolebarn.

När vi hade fissurförsegling arbetade vi på dockor och därför var man inte nervös. Det var ett väldigt lärorikt pass och jag passade på att filma till er hur en fissurförsegling går till här.

Fissurförsegling är en kariesförebyggande behandling som utförs på patienter som har en hög risk att utveckla hål i de permanenta molarerna. Det man gör är att applicera plast i tuggytan som man sedan härdar för att bakterierna inte ska fastna i de djupa fissurerna.

Den första permanenta molaren som man också kallar för sexårstanden är den mest kariesdrabbade tanden i hela bettet därför är det viktigt att påminna barn patienterna och föräldrarna att borsta noga vid den tanden. Anledningen är främst för att tanden har djupa fissurer (fåror) som försvårar rengöringen av tanden vid tandborstning.

Visste du att en förälder bör hjälpa till med tandborstningen upp till att man är 12 år gammal, detta beror på att motoriken hos barnen ännu inte utvecklats fullt ut.

0 kommentarer