Hur är munnen uppdelad?

Munnen är uppdelad i 4 kvadranter . Man börjar från överkäkens högra sida (kvadrant 1), överkäkens vänstra sida (kvadrant 2), underkäkens vänstra sida (kvadrant 3) och underkäkens högra sida (kvadrant 4). Alla tänder i varje kvadrant beskrivs med siffran 1-8. T.ex. första tanden är 1, andra tanden 2, tredje tanden 3 osv.

När man ska beskriva en tand i en viss kvadrant så kan man t.ex. säga 15 (uttalas som ett femman man säger alltså inte femton) och då pratar man om den 5:te tanden i kvadrant 1. Första siffran är alltså kvadranten (1) och den andra siffran är tanden (5).

I varje kvadrant finns det 8 tänder, förutsatt att man har visdomständerna dvs de sista tänderna nr 8).

Sen har varje tand ett namn:

🦷 nr 1 och 2 kallas för incisiver
🦷 nr 3 kallas för canin
🦷 nr 4 och 5 kallas premolarer
🦷 nr 6, 7 och 8 kallas för molarer

I ÖK (överkäken) har:
🦷 incisiverna = 1 rot
🦷 canin = 1 rot
🦷 premolarer (4de = 2 rötter (obs: kan vara 1 rot också)) & (5:te = 1 rot)
🦷 molarer = 3 rötter

I UK (underkäken) har:
🦷 incisiverna = 1 rot
🦷 canin = 1 rot
🦷 premolarer = 1 rot
🦷 molarer = 2 rötter

De är bra att kunna tändernas anatomi för att bland annat kunna tolka olika röntgenbilder. Vilken tand är vilken? Och då kan man t.ex. kolla på hur många rötter tänderna har för att kunna skilja mellan t.ex. premolarer och molarerna☺

2 kommentarer

Sinem

Sinem

Hej! Jag läser till tandhygienist och är inne på min första termin, har svårt med att veta vilken kvadrant i munnen det är på röntgenbilder. Har du något tips på hur man kan tänkta. :) Jättebra blogg och lärorik tack.

Sara Jabbouri Yousef

Sara Jabbouri Yousef

Hej! Jag hade exakt samma problem, det är nu i termin 3 jag börjar känna mig säker. Mitt tips är att kolla på så många röntgenbilder som möjligt och träna, träna, träna. Jag tänker såhär, tänder som går från molar till incisiv åt det hållet --> är kvadrant 1 &4 och röntgenbilder som visar tänderna från molar till incisiv peka åt det hållet <--, är kvadrant 2 &3. Sen har jag också "tränat" mina ögon, men som sagt stressa inte utan man lär sig med tiden. Jag kan skriva ett inlägg om det, med tydligare exempel. Ha det bra!

Relaterade inlägg