Hur man hanterar barnpatienter? #barntandvård

Nu när man ska arbeta med barn så skiljer sig det väldigt mycket kring hur man ska arbeta i kliniken. Just nu har vi inte bara ”en patient” utan vi ska tänka att vi har ett barn och en förälder. Därför måste vi tänka på att inkludera båda parterna eftersom barn oftast söker trygghet hos sina föräldrar speciellt när de är så pass unga och inte vant sig vid ”tandläkarbesök”.

Under kursens gång har vi lärt oss att använda metoden ”tell-show-do” vid arbete med barn. Det är en metod som går ut på att vi först visar patienten vad vi ska göra innan vi gör det på patienten. Exempelvis om vi ska använda ett instrument vid en undersökning då börjar vi med att visa på handen på t.ex. oss behandlare, barnet eller föräldern innan vi använder instrumentet på munnen i patienten. Detta kan resultera till att barnet känner sig lugnare och blir mer samarbetsvillig då inget kommer som en chock.

Det som är så bra med kursen, pedodonti är att vi lär oss hur vi ska arbeta med barn i olika åldrar. Och förutom tandvårdsaspekten lär vi oss hur vi hanterar en situation där ett barn far illa. Liksom att vi granskar hela huvudområdet och inte bara munnen.

För att bli godkänd i kursen pedodonti krävs det att man:

  • Närvarat på ett seminarium
  • Deltagit i 4 st kliniska pass i pedodontin (barntandvården)
  • Blivit godkänd på tentan

Visste du att det är gratis tandvård fram tills att du fyllt 23 år?

0 kommentarer

Relaterade inlägg