Sammanfattning av termin 3 på tandhygienistprogrammet, del 1

Termin 3 är inte lik tidigare år, vi har haft en del distanskurser p.g.a. rådande situation i samhället. Både lärare och studenter har behövt anpassa sig och jag tycker ändå att vi har gjort ett rejält jobb! Vad har egentligen hänt under termin 3? Jo, här kommer en sammanfattning.

Kurser vi läst under termin 3:

  • Oral hälsa – teori 3 (10.5 hp)
  • Oral hälsa – Klinik 3 (7.5 hp)
  • Medicinska och odontologiska ämnen 3 (6.5 hp)
  • Samhälls- och beteendevetenskap 1 (5.5 hp)

Oral hälsa – teori 3, denna kurs läste vi allra först och kursen innehöll olika delområden som vi skulle läsa. Bland annat, parodontologi 2, Cariologi 2 och hälsokommunikation 1.

Parodontologi 2 – var uppdelad i 2 olika delområden. Del 1, handlade om ultraljud och del 2. handlade om nationella riktlinjer och patientprofilen.

Del 1. Här lärde vi oss om olika ultraljud och vilken spets som va mest lämpligt när man skulle ta bort supra vs sub-tandsten. Här fick vi också lära oss kring hur vi ska tänka när vi arbetar med en patient vid användning av ultraljud (med ultraljud tar man bort tandsten).

Del 2. Handlade om olika riktlinjer som vi bör kunna samt lära oss vilka olika metoder som va mest/mindre effektiva utifrån de nationella riktlinjerna.

T.ex. visste du att användning av klorhexidinlösning för vuxna med förhöjd risk för kronkaries har nästan ingen till låg förebyggande effekt? Om inte, nu vet du det 😉 Istället rekommenderas det fluorlackning minst 2 ggr per år!

0 kommentarer

Relaterade inlägg