Tips kring hur man minskar risken till att drabbas av karies

Karies är en balansgång mellan demineralisering alltså tandmaterial som lämnar tanden och en reminalisering att vi får tillbaka mineraler igen efter en syrangrepp. Och kariessjukdomen är när vi har mer demineralisering än reminalisering. Det blir alltså ett underskott av material och därmed bildas det hål. I början bildas små ihåligheter som man inte kan se med blotta ögat MEN om deminaliseringen fortsätter, kommer man kunna se hål med blotta ögat.

Faktorer som bidrar till karies:

–> kolhydrater

–> småätande

–> bakterier – vissa bakterier som får tillgång till bland annat kolhydrater bildar syror som i sin tur fräter på tanden.

Faktorer som minskar risken till karies:

–> flour – ersätter förlorat tandmaterial

–> använd en tandkräm som innehåller 1450 ppm flour

–> använd munskölj som innehåller flour

–> borsta 2 gr om dagen i minst 2 minuter samt komplettera med approximalarengöringsprodukter dvs tandtråd eller plackers.

 

0 kommentarer