Fun fact friday – Hjärnoperationer förr i tiden

Under 1930-talet och en tid framåt undersökte man vad olika delar av hjärnan har för funktion under hjärnoperationer. Genom att ge elektriska laddningar till en del av hjärnan kunde man ibland märka vad den delen av hjärnan var kopplad till i kroppen.

Till exempel kunde patientens arm röra sig, utan att patienten styrde över den! Då förstod man vilken del i hjärnan som är kopplad till armen. Patienten, som var vaken under operationen, kunde även berätta vad de upplevde. När de elektriska laddningarna rörde hörselbarken kunde de helt plötsligt tycka sig höra ljud. Ström i vid synbarken gjorde att de kunde se ljus och färger, som egentligen inte fanns där!

På så sätt har man kunnat kartlägga hjärnans olika delar och funktioner! Hur coolt???

Källa: Sand, O. (2007). Människokroppen: Fysiologi och anatomi (2. uppl.). Liber.

OBS! Do not try this at home…

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig