terminsstart

Terminsstart – dags för termin 2!

Är du ny student på Karolinska Institutet så vill jag hälsa dig extra välkommen, men även alla gamla studenter 🙂

Då är det dags för termin 2 på sjuksköterskeutbildningen!
Termin 2 består av två kurser – forskningsmetodik och vårdandets grunder i hälsa och ohälsa.

Forskningsmetodik är 6 hp (högskolepoäng) vilket innebär att den kommer att pågå i cirka en månad. Under kursens gång kommer vi lära oss mer om hur forskning och vetenskapliga metoder fungerar. Sjuksköterskans arbete grundar sig i omvårdnad, som är ett eget vetenskapsfält. Det är viktigt som sjuksköterska att veta vilken information som är tillförlitlig och inte. Speciellt i tiden vi lever i nu där patienter själva är väldigt kunniga! Men även eftersom arbetet som sjuksköterskan utför bygger på vetenskaplig forskning!

Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa består av 24 hp som vi kommer läsa resten av terminen. Denna kurs är en fördjupning i omvårdnad för att kunna ge rätt omvårdnad till patienten i hälsa och ohälsa. Det kommer även ingå:
– farmakologi = läkemedelslära
– VFU = verksamhetsförlagd utbildning = praktik
– laborationer (om hygien, smittspridning och mikrobiologisk provtagning)
– färdighetsträning = vi lär oss praktiska saker i skolans lokaler, exempelvis sticka (injektion) och assistans vid ätande!

Ser väldigt mycket fram emot denna termin, och jag hoppas att läget blir så att vi kan få utföra de praktiska momenten! Vår praktik blev ju inställd under termin 1 på grund av COVID-19 🙁

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig