Sjuksköterskan Anna svarar på frågor

Hej! Under februari månad har jag och alla andra bloggare på KI ett tema som heter ”växa in i sin yrkesroll”. Eftersom jag precis har börjat på termin 2 och inte gått på praktik än så har jag tagit hjälp av Anna som arbetat som sjuksköterska sedan 1989. Under nästan hela sitt yrkesverksamma liv har Anna arbetat med ortopedi, förutom två år på akutintaget. Vad hon gör idag, hennes erfarenheter och hur hon ser på sin yrkesroll får ni ta del av nedan:

Vad gör du idag som sjuksköterska? 
”I dag jobbar jag som mottagningssköterska på Handcenter Stockholm som är en helt privat klinik utan avtal med landstinget/regionen. Vi tar emot försäkringspatienter eller privatbetalande patienter. Vi har två operationssalar, en för större operationer i narkos och en för mindre ingrepp i lokalbedövning. Jag jobbar som mottagningssköterska och koordinerar även operationer i lokalbedövning samt har telefontid med patienter”.

Vill du beskriva hur en arbetsdag kan se ut? Vad får du göra?
”Är jag på mottagningen tar jag stygn på nyopererade patienter, lägger om sår, provar ut ortoser, tar blodtryck på patienter som ska opereras och gipsar händer. Sedan hjälper man doktorerna med olika saker de  behöver hjälp med, allt från att fylla på förbrukningsmaterial till att rekvirera tex labsvar eller svar från andra undersökningar. Är även behjälplig till handterapeuterna om de behöver hjälp med något. Är jag administrativ har jag telefontid med patienter, skickar operationsofferter till olika försäkringsbolag samt kallar patienter till operation”.

Hur var det att gå från studier och praktik till att arbeta?
”Att gå från studier och praktik var både roligt, spännande och läskigt i början. När du är på praktik har du alltid en sköterska som har det yttersta ansvaret men när man själv börjar jobba så är det jag själv som har ansvaret. Sen är det ju så att övning ger färdighet. Jobbar man mycket inom ett område så sätter det sig så småningom i ryggmärgen. När jag började jobba dokumenterade man i kardex och förde inte datajournaler på samma sätt som i dag och den administrativa delen tar ibland upp en allt för stor del av jobbet”.

Har du utvecklat några egenskaper eller förmågor under din tid som sjuksköterskestudent och yrkesverksam sjuksköterska? I så fall vilka och hur?
”Som sjuksköterska är man ju många gånger spindeln i nätet och för min del så tror jag att jag har förmågan att ha många bollar i luften samtidigt, vara stresstålig och att kunna selektera bort en massa ljud. Det är ju sällan tyst och lugnt runt en. Lyhördhet och tålamod samt sympati och empati är också förmågor som jag som sköterska utvecklats i”.

Finns det några kunskaper du har tagit in i ditt liv utanför yrkesrollen? I så fall vilka och hur?
”Jag tror att allt hänger ihop, både livet och yrkesrollen. Jag är ganska praktiskt lagd och det har jag haft nytta av som sköterska”.

Är det något gällande sjuksköterskeyrket som har förvånat dig?
”Man slutar aldrig förvånas av saker, man kan aldrig ta något för givet. Varje dag är en ny utmaning”.

Temat handlar om att ‘växa in i sin yrkesroll’, finns det något du skulle vilja kommentera angående att växa in i sin yrkesroll?
”Att växa in i sin yrkesroll gör man hela tiden. Ju mer erfarenhet man får desto tryggare blir man i sin yrkesroll”.

Tack Anna för dina svar!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig