Fun fact friday – kalla fötter -> förkylning

När vi är kall om fötterna så kontraherar blodkärlen i fötterna för att spara på värmen. Av någon anledning hänger fötterna och svalget ihop på denna punkt. Det innebär att när man är kall om fötterna så kontraherar även blodkärlen i svalget. Det kan leda till att immunförsvaret försämras i svalget, som är ett område där vi utsätts för en mängd bakterier, virus och andra mikroorganismer. ”Det finns ett patofysiologiskt underlag för ett samband mellan kalla våta fötter och förkylning.”

Keep your feet warm people!

Källa: Marits P., & Norlin A-C. (2018). Infektionsimmunologi. I E. Ericson, T. Ericson, & B. Kan (Red.), Klinisk Mikrobiologi (5 uppl., s. 249-273). Liber.

Citat från s. 250

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig