Bild på sjuksköterskestudent

Min första VFU (praktik) vecka

Måndag till torsdag har jag haft min första VFU (verksamhetsförlagd utbildning = praktik) och det har varit på en vårdcentral i Huddinge kommun. Ansvarig distriktssköterska planerade ut mig inom olika områden (laboratorium, diabetesmottagning, astma & kol mottagning) och jag hade också möjlighet att påverka och förändra under dagarna.

Måndag
Förmiddagen spenderade jag med en distriktssköterska där jag fick vara med i telefonsamtal gällande bokning av COVID-19 vaccinering.
Eftermiddagen spenderade jag på laboratoriet tillsammans med två undersköterskor som jag fick observera blodprovstagning och såromläggning.

Tisdag
Förmiddagen spenderade jag på laboratoriet och fick ta blodprov på två stycken patienter (varav ena gick bra och den andra mindre bra hehe) och ta blodtryck digitalt.
Eftermiddagen spenderade jag tillsammans med samma distriktsköterska och vi tog EKG, blodtryck, puls och gjorde en såromläggning tillsammans. Därefter observerade jag när hon gav TBE-vaccin till ett ca 3-årigt barn.

Onsdag
Förmiddagen spenderade jag med en distriktssköterska på astma och kol avdelningen. Det blev tyvärr ingen spirometri då den patienten avbokade besöket. Men jag fick ta blodtryck manuellt och vara med på sittrond tillsammans med henne och en läkare.
Eftermiddagen spenderades med att göra en komplicerad såromläggning under 60 min och två stycken öronspolningar. Därefter hölls en föreläsning via Teams för personalen om sårdebridering som även jag fick titta på.

Torsdag
Förmiddagen spenderade jag på hypertoniavdelning och fick ta några manuella blodtrycksmätningar och ta EKG.
Eftermiddagen bestod av en öronspolning tillsammans med en akutsköterska och därefter fick jag vara med en stund på diabetesmottagningen och se hur det kan gå till där under patientbesök, motiverande samtal och medicinsk yoga.

Sammanfattningsvis har jag lärt mig en hel del på bara 4 dagar och det har varit så himla kul med praktik samt att få utföra det som man har lärt sig i skolan och få lite kött på benen!

Undrar du något mer angående VFU:n? Kommentera eller skicka din fråga till mig!

Mors!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig