Förra veckan bestod av föreläsningar, seminarium och slutligen examinationer. Kursens upplägg har varit annorlunda från tidigare kurser där vi främst haft föreläsningar och enstaka seminarium. Denna gång har vi haft heldagar där vi börjat dagen med en föreläsning, vidare till att ha seminarium där vi diskuterat patientfall och slutligen blivit examinerade för att se […]

  Ny vecka och det är dags att plugga igen! Förra veckans schema var ganska lugn så jag tog beslutet att ha en lång ”weekend” genom att slappa fredag, lördag och söndag. Inget plugg, bara chill. Vilket var väldigt skönt då jag haft ont i ryggen ungefär hälften av helgen. Men det har blivit bättre […]

Röntgendiagnostik 2-kursen fortsätter med en föreläsning om sonografi eller i lekmans termer, ultraljud. Ultraljud tillhör röntgensjuksköterskans kunskapsområde och är med i en del av de undersökningar som utförs. I och med kursen får vi lära oss att urskilja och hitta olika anatomiska organ eller strukturer som syns på ultraljudsbilden samt hitta det som ser annorlunda […]

  Gårdagen startade med en föreläsning i den kurs som vi läser nu: Röntgendiagnostik 2, och lite Kahoot. Dels för att repetera tidigare kunskaper och förklara vilka målen är som vi ska uppnå i kursen. I denna kurs kommer vi fördjupa oss i att hitta patologiska fynd i röntgenbilderna. Utöver det så fick vi även […]