Då var veckan hos nuklearmedicin slut och nu är det tillbaks till slätröntgen. Praktiken vid nuklearmedicin bjöd på många olika undersökningar. Den nuklearmedicinska tekniken är annorlunda till den vanliga röntgen. Eller det upplever jag som student. För det finns en skillnad mellan nuklear och röntgen. Som jag beskrev tidigare så handlar de nuklearmedicinska undersökningar om att ta […]

Denna vecka har jag min VFU på Nuklearmedicin! Under de kommande tre dagar ska jag få se hur en nuklearmedicinsk undersökning går till. För en nuklearmedicinsk undersökning skiljer sig ifrån den ”vanliga” röntgenundersökningen. Istället för att stråla patienten, så är det patienten som strålar! Vid en ”vanlig” röntgenundersökning är det en röntgenapparat som skapar den […]