Är röntgenstrålning farligt?

 

En fråga hos många jag stöter på, och som jag själv hade i början av utbildningen, är huruvida röntgenstrålning är farligt.

När jag sommarjobbade som undersköterska på röntgenavdelningen möttes jag av olika uppfattningar om röntgenstrålningen och dess ”konsekvenser”. Oroliga föräldrar undrade om undersökningen var farlig och om det skulle medföra några biverkningar hos deras barn. Andra kände rädsla, skulle röntgen öka risken att få cancer? Det finns alltså en gemensam oro över hur röntgenstrålning påverkar kroppen.

Men är det så farligt som folk säger eller ännu värre?!


Från det jag fått lära mig i de kurser vi läst så framgår det att röntgenstrålning är farligt.

Men räds inte för snabbt!


Röntgenstrålning är bara farligt i sig självt. Det vill säga att om man skulle konstant utsättas för röntgenstrålning, skulle det medföra livshotande konsekvenser. Men om röntgenstrålning är i en kontrollerad och säker miljö behöver man inte känna sig lika oroad. Vi får först och främst tänka på att röntgen används inom vården av ett skäl.

Röntgen är ett STRÅLANDE verktyg att kunna diagnostisera sjukdomar.

Det är med hjälp av röntgen man kan se hur folk ser ut inuti kroppen, och det är ju fantastiskt! Att inte behöva öppna upp en person för att därefter se vad för potentiell vård en person är i behov av. Men samtidigt förstår jag att det finns rädsla, det finns många associationer till cancer.


Men tider förändras och i dagsläget är kunskapen om radiologi stor. I utbildningen till röntgensjuksköterska är det också ett viktigt moment. Redan under första terminen gick vi igenom säkerhet och strålskydd inom radiologi. Det var även då jag kunde lugna ner mina nerver. Såklart började man fundera om man själv skulle vara vållande till sin egna tidiga död genom att arbeta med röntgen. Men efter att ha läst och verkligen fått förstå riskerna, och hur man arbetar med röntgen på ett säkert sätt, förstod man istället hur säkert det kan vara. Det är ju också viktigt att vi kan använda röntgenstrålning inom vården.

Det finns riktlinjer som måste följas när man arbetar med röntgen och två nyckelord som vi fått lära oss, som kommer från ICRPs strålskyddsprinciper, är viktiga att känna till.

 

  • Berättigande

    Alla som gör en röntgenundersökning ska ha blivit bedömda att det finns en nytta av att göra en röntgenundersökning i relation till att bli exponerad av röntgenstrålning. Inte vem som helst kan bara göra en röntgen, det ska finnas goda skäl till att personen behöver göra en röntgenundersökning. Målet är att bota personen från sin sjukdom.

 

  • Optimering

    Den mängd stråldos som ges vid en undersökning ska hållas till en nivå som är så låg och rimlig för en undersökning. Det kan också kopplas till något som kallas ALARA-principen, som står för ”As Low As Reasonably Achievable”.  Som ovan är målet att kunna bota en person från sin sjukdom eller hitta skälet till sjukdomen för att kunna behandla det. Därmed är rimligheten på hur mycket stråldos som får ges relaterat till att kunna hjälpa någon medicinskt. 

 

Det finns fler strålskyddsprinciper samt strålskyddslagar, och dessa är alla till för att säkerställa att ingen får några skador av röntgenstrålning, utan bara nyttan utav röntgenstrålning. Ansvaret ligger hos röntgensjuksköterskan att följa dessa. Oavsett hoppas jag att jag kunnat ge dig som läser lite ro i tanken om röntgenstrålning och lovar att ta hand om dig om du någonsin skulle komma till röntgen. Ska bara se till att bli klar med utbildningen!Det är nog bäst att låta de som är utbildade inom radiologi få arbeta med röntgen. Jag är lite fundersam över Stålmannens röntgensyn. Känns som att det hade ställt till mer problem än nytta.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig