Vad hände med VFU 6? Det ska jag allt berätta! Från mitten av februari till slutet av mars var jag ute på min sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU), det vill säga min praktik. Denna gång var det dags för mig att pröva/testa/uppleva angiografi, barnröntgen och datortomografin. Angiografi var helt nytt för mig och jag hade aldrig […]

Under veckan startade vi kursen Vetenskaplig Strimma 3, men innan det var jag ute på min verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det var näst sista gången jag hade VFU och nästa gång jag går ut på VFU  blir det min sista. Därför tänkte jag berätta lite om denna gång, kan ha glömt en del nu, så blir […]

Denna vecka har jag min VFU på Nuklearmedicin! Under de kommande tre dagar ska jag få se hur en nuklearmedicinsk undersökning går till. För en nuklearmedicinsk undersökning skiljer sig ifrån den ”vanliga” röntgenundersökningen. Istället för att stråla patienten, så är det patienten som strålar! Vid en ”vanlig” röntgenundersökning är det en röntgenapparat som skapar den […]

Vad gör jag nu?   Jag befinner mig på min tredje VFU-plats. Denna gång ligger fokuset på Datortomografen! Jag ska under denna period lära mig att ta hand om och informera patienter inför undersökningen, men också köra maskinen! Just nu upplever jag att det krävs en del multitasking-skills vid bemanning av maskinen. Under bemanningen av […]

  Under min VFU på Huddinge Universitetssjukhus fick jag reda på att en av de verksamma röntgensjuksköterskorna på sjukhuset jobbade även med att röntga djur. Det hade jag aldrig tänkt på att vi skulle kunna göra! När man studerar är man så inriktad på vården för människan och glömmer bort att även djur är i […]