Kommer Artificiell Intelligens ta över röntgen?

En snackis som finns inom radiologi är utvecklingen av Artificiell intelligens (A.I).  På senaste tiden har utvecklingen av A.I. gjort stora framsteg och många studier påpekar att det har stor potential att kunna förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården. Speciellt inom röntgenverksamheten och bilddiagnostiken. Tanken är att med hjälp av A.I. diagnosticera snabbare och vara ett stöd i att ta röntgenbilder samt hitta patologin. Men hur kommer det påverka framtiden för röntgenverksamheten?

 

Vad är Artificiell intelligens?

Artificiell intelligens finns i idag i olika kategoriseringar, några som redan existerar och andra som ännu inte finns men som idag forskas fram. Ett exempel på artificiell intelligens som finns tillgänglig är t.ex. Siri eller motsvarande för android. Mobiltelefonernas typ av A.I. är väldigt simpel gentemot den A.I. vi kanske föreställer oss. Du tänker förmodligen på Terminator med Arnold Schwarzenegger eller robotarna i filmen I, Robot. Den sortens A.I.  skulle nog inte vara gynnsam, med tanke på filmernas utgång. Istället kan du tänka på funktionen där du kan ställa in ansiktsigenkänning för att låsa upp din mobil. Genom att läsa av ditt ansikte en gång, behöver du inte längre slå in en pinkod för att låsa upp mobilen. Vilket är relativt snabbt, enkelt och smidigt.

Vad kan Artificiell intelligens göra för röntgenverksamheten?

Ungefär som funktionen med ansiktsigenkänning på din mobil är en av tanken med A.I.  att kunna känna igen skador eller förändringar på skelettet eller organen som finns på bilderna. Genom att kollektivt samla in data från tidigare bildundersökningar byggs en databas upp av skadors utseende och förändringars beteende. Detta göra att man snabbare får fram om en skada eller förändring finns. Dessutom finns en ide att man ”scannar” av en människas kropp, vilket förbereder maskinens parametrar och anpassar varje undersökning för varje enskild individ. Vilket i sinomtur leder till att man optimerar strålningen och minskar onödig strålning. Coolt eller?!

Är Artificiell intelligens ett hot för yrken inom röntgenverksamheten?

Det är nog svårt att ge ett svar på. Det finns definitivt fördelar och nackdelar med Artificiell intelligens inom röntgen, men det krävs nog mer forskning inom området. Jag tror också att det finns en oro att olika professioner inom radiologi kan tas över helt av A.I. Det finns dom som säger att röntgenläkare (radiologer), de som granskar alla röntgenbilder, kan försvinna och tas helt över av artificiell intelligens. Vilket många tycker vore oroväckande att det skulle kunna ske.

Men även om fördelarna talar tydligt om en snabb och effektiv diagnosticering samt förbättrad strålningssäkerhet, är det svårt att säga om A.I kan ge en säker diagnosticering. Nackdelen är att man inte riktigt kan vara säker på att A.I. ställer rätt diagnos, för det krävs en del data för att bygga upp ett ”skademinne”och det är ett av problem. För att bygga upp ett datasystem som innehåller massa information om patologiska fynd krävs otroligt mycket dataminne. Den mängd av dataminne finns inte riktigt tillgängligt ännu. Utveckling inom datalagring och minnesutrymme behöver därför först utvecklas.

Artificiell intelligens ankomst till röntgenverksamheten ligger långt fram i tiden, men med tanke på hur snabbt teknik utvecklas så kanske det dyker upp snabbare än vad vi räknar med.

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig