Nuklearmedicin – Första dagen

Denna vecka har jag min VFU på Nuklearmedicin! Under de kommande tre dagar ska jag få se hur en nuklearmedicinsk undersökning går till. För en nuklearmedicinsk undersökning skiljer sig ifrån den ”vanliga” röntgenundersökningen. Istället för att stråla patienten, så är det patienten som strålar!

Excuse Me What GIF - Find & Share on GIPHY

Vid en ”vanlig” röntgenundersökning är det en röntgenapparat som skapar den strålning som behövs för att få fram en bild. Men vid nuklearmedicinska undersökningar har man injicerat patienten med ett radioaktivt ämne som strålar. Det blir helt ombytta roller. Det innebär att de apparater som finns vid den nuklearmedicinska avdelningen är en typ av strålningsmottagare. De tar upp och mäter de strålar som kommer från patienten. Eller rättare sagt, det radioaktiva ämnet i patienten.

En annan sak som skiljer mellan röntgen och nuklearmedicin är syftet med undersökningen. Genom röntgen vill man se hur det ser ut i en person, tex hur en armbåge ser ut i kroppen. Men vid nuklearmedicinska undersökningar vill man ta reda på ett organs funktion. Dvs se hur funktionen är på hjärtat, lungorna eller njurarna. Det beror helt upp till vad frågeställningen är. Det finns självklart fler undersökningar och vilka de är ska jag ta reda på!

Jag har ännu inte varit med i hur en undersökning går till i praktiken, utan har mest fått se avdelning och kikat in vid pågående undersökningar. Men morgondagen bjuder på några undersökningar som jag ska får vara med vid. Och då ska jag försöka förklara hur det går till i praktiken. Kort och enkelt. Ska även ta reda mer om apparaterna!

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig