#proffsutbyte – Personerna bakom vården


Denna februari har vi i digitala ambassadörer-gänget ett projekt i vilket vi tar upp de olika samarbeten som finns inom vården och utbildningsprogrammen. Jag kommer ta upp de vårdmöten som vi röntgensjuksköterskor kan komma i kontakt med.

 

Att arbeta inom vården omfattar ett konstant samarbete. Från den stunden du kommer in till sjukhuset eller vårdcentralen, till den stund du kommer ut. Du möts kanske av en administrativ undersköterska i receptionen som hjälper dig att träffa en sjuksköterska eller så får du träffa en läkare som hjälper till med din besvär. Här kanske du blir remitterad till att få lämna några blodprover, som kanske tas av en sjuksköterska. Blodproven skickas därefter till en biomedicinsk analytiker vilket sedan skickar svar till din läkare, som sedan kontaktar dig. Ett ganska simpelt, kort led, men ibland kan dessa samarbeten sträcka sig ännu längre!

 

Röntgenavdelningen refereras ibland som ett ”spindelnät” inom vården. Genom bilddiagnostiska metoder kan svar på relativt många sjukdomar ställas. Därmed kan vi stöttat många olika yrkeskategorier inom vården. Men röntgensjuksköterskor är inte bara enda dom som finns där. Bakom labben finns fler personer som är iblandande. Alla lika viktiga som den undersköterska du träffade i början.

 

Det dagliga arbetet som röntgensjuksköterska innebär att du har ett konstant samarbete med radiologer och undersköterskor. Dessa två arbetskollegor är del av ditt kärnteam och utan dom kommer du ingen vart. Radiologerna är de som granskar och som ibland är med och utför undersökningar (mer om detta kommer dock i nästa inlägg). Det kan ibland hända att du som röntgensjuksköterska känner dig lite osäker och känner att du kan behöva en radiologs ögon för att skicka vidare en patient och då är det bra att ha dem i närheten. Dessutom söker radiologerna till dig när de själva undrar vilken typ av undersökning som kan lämpa sig för att utreda patientens besvär.

 

Din trogna vapendragare till undersköterska hjälper dig med att förberedda inför och efter en undersökning vid labbet. Hen finns där för de lyft eller förflyttningar som behövs eller ger dig den dos av skratt som du kan behöva under en stressig dag. De hjälper även till med att boka patienter och patienttransport tillbaka till avdelningar. Ibland kan det vara så att man är två röntgensjuksköterskor istället och då blir det en match om vem som ska göra undersökningarna.

 

Men som ”spindelnätet”, sker det också många träffar med sjuksköterskor och undersköterskor från andra avdelningar. Ibland kommer de ner tillsammans med patienten eller så pratas man vid över telefonen och bokar in tid för patientens undersökning. Akuten är oftast synonymt med röntgen då många akuta fall skickas till röntgenavdelningen, vilket resulterar att man har ett nära samarbete med många därifrån. Det finns tillfällen där även ortopeden dyker upp och vill tittat, då kan man fundera vad som hänt med patienten.

Hoppas du fått en liten inblick av vilka röntgensjuksköterskorna samarbetar med, mer kommer i nästa inlägg!

 

Tillsvidare!


 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig