Radiographic methodology 3

Hello!

Some week ago we began with a new course named Radiographic methodology 3! In this course we’ll learn about the biological injuries and risks that can occur when doses of ionising radiation exceed certain levels. The course will also provide advance knowledge in understanding adequate radiation protection in medical examination. And in addition, the whole course is held in english!


Så vad innebär det för oss som läser kursen? Jo, att vi får öva på engelska! Det är inte huvudmålet med kursen, men att läsa om strålningsfysik och biologi på engelska kan vara en utmaning. Speciellt när engelska inte är ens modersmål. Dock finns det en fördel med att vi läser kursen på engelska. För i andra kurser, såsom ”VFU” (”Verksamhetsförlagd utbildning”, a.k.a. praktik) och ”Vetenskaplig strimma”, behöver vi läsa material som är på engelska. Mycket av de vetenskapliga artiklar som finns inom ämnet röntgen är på engelska och då kan det vara bra att stötta på de engelska termerna som användas. Vilket gör att man lättare kan förstå vad man läser i de olika artiklarna. Så att läsa och höra engelska kommer nog bara vara nyttigt, även om det är tufft ibland. Självklart blir man inte bedömd på sin engelska, så man behöver inte vara rädd om man känner sig osäker.

Hittills har kursen mest innehållit repetition och lite nytt om strålskyddslagar och föreskrifter gällande röntgenstrålning. Men även om olyckor som skett med radioaktiva ämnen och röntgenstrålning. Ett exempel på det är kärnkraftsolyckan i Fukushima. Vidare i kursen kommer vi lära oss mer om hur röntgenstrålning och andra typer av strålning påverkar det biologiska. Då kommer vi få en närmare inblick på hur olika typer av strålning påverkar celler och molekyler, indirekt och direkt.

Mycket spännande som är på gång!

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig