5 tips inför seminarium

Inför en salstenta sitter man på föreläsningar och försöker ta in allt man kan. Sen sitter man och läser, tragglar och försöker lära in allt inför en dag. Det är stressigt.

Inför seminarium med redovisningar är det en annan typ av stress. Du behöver inte kunna exakt allt innan du kommer dit. Men du vet däremot inte exakt hur det kommer bli. Ovisshet. Det är öppet för åsikter och tankar, men tänk om du inte kommer på några?! Vad händer om läraren ställer en direkt fråga och du inte kan svara?

Nu händer det förvisso inte mig så ofta att jag inte har något att säga. Jag brukar tvärt om ha svårt att vara tyst. Men mina tips för ett seminarium är som följer:

  1. Var så påläst du kan vara. Kolla på uppgiften innan och kom förberedd med någon typ av idé av hur diskussionerna kan komma gå. Då känner man sig inte som en fisk på torra land när man väl börjar.
  2. Lyssna aktivt på vad klasskamrater runt omkring säger. Den här är tuff. Det är inte lätt att vara så närvarande i t.ex. 3 timmar. Men lyssnar man aktivt så mycket det går är det både roligare och lättare att vara delaktig i diskussioner som uppstår.
  3. Skriv ner saker, stödord. Det underlättar om läraren skulle ställa en direkt fråga eller om du glömmer vad någon har sagt om man har lite stöd ord om hur diskussionerna har gått.
  4. Försök komma på minst en kommentar eller fråga. Kan man komma på en fråga eller kommentar så har man åtminstone bidragit till någon typ av diskussion. Det behöver inte vara superavancerat. Man kan t.ex. ställa frågor som inleds med ”Har ni tänkt på…?” eller ”Jag vet inte men kan man tänka så här…..?”.
  5. Ett seminarium blir så kul som man gör det. Aktivt deltagande från alla ger roliga och intressanta diskussioner. Tycker man att det är supertråkigt så är det antagligen för att man själv och andra i gruppen inte varit tillräckligt deltagande. Men man får också komma ihåg att det är lärsituationer, det är inte tänkt att det ska vara superenkelt och superkul.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar