Att engagera sig som arbetsterapeutstudent

Det finns flera olika sätt att vara engagerad som student på Karolinska institutet. Här kommer några exempel:

Medicinska föreningen

En av KIs två studentkårer. Här finns mängder av sätt att engagera sig på den nivån man själv vill. Det finns utskott som t.ex. idrottsutskottet, mottagningsutskottet och näringslivsutskottet. Nämnder som t.ex. likabehandlingsnämnden och internationella nämnden. Kårföreningar som t.ex. Queerolinska, A scalpella och klimatföreningen. Vill man läsa mer om medicinska föreningen kan man göra det här. 

Sveriges arbetsterapeutstudenter

En organisation där studenter är med och påverkar utbildningen och förbundet Sveriges arbetsterapeuters arbete. Detta sker både i en central styrelse för alla universitet och högskolor som har ett arbetsterapeutprogram och i en lokal styrelse på Karolinska institutet (eller den studieort man går). Mer om det går att läsa här. 

Artemis

Arbetsterapisektionen på Karolinska institutet kallas för Artemis och fungerar som MFs kårsektion och engagerar sig också med Sveriges arbetsterapeutsstudenter. Artemis är engagerade i studentfrågor och arrangerar  bland annat kick-off för nya studenter och är med och arrangerar Fik-AT. Styrelsen möts ungefär varannan vecka och diskuterar vad som behöver göras eller som är aktuellt. Det finns stora möjligheter att engagera sig på den nivån man själv är bekväm med.

Bild från roscermoni för utgångsstudenter som Artemis tillsammans med lärarna anordnar.

Studentrepresentant

På programmet välkomnas studentinflytande och det finns många ställen man som student får vara med och ha inflytande och åsikter om utbildningen. Ex. lärarlag och programråd.

Det finns med andra ord mängder av sätt att engagera sig som student och studietiden blir väldigt berikad av det. Dessutom är det en bonus på CVt när man är klar.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar