Grupparbeten – kul eller extremt jobbigt

Beroende på hur man är som person och vilka man hamnar i samma grupp som kan grupparbeten vara kul och lärorikt eller en pina att ta sig igenom. Eftersom man inte får välja grupp själv särskilt ofta är det bara att räkna med att man kommer möta personer med olika bakgrund och färdigheter. Det är också det som är syftet, att lära sig arbeta med olika typer av människor. Men det är då lätt hänt att man fastnar i knepiga situationer för att kommunikationen inte riktigt går fram.

Arbetsterapeutprogrammet är fyllt av grupparbeten och det är bara att ta sig igenom det. Jag tänkte därför ge mina tips på vad man kan tänka på och göra för att få grupparbetena att gå lite smidigare.

Inom sociala grupper tar personer alltid på sig olika roller. Vilken roll man tar på sig beror dels på vilken typ av person man är men också på hur de övriga i gruppen beter sig.

Exempel på olika typer av människor jag stött på i grupper: 

  • ”Ledaren” – personen som tar kommando, styr och gärna bestämmer. Tar ofta på sig stora delar av grupparbetet.
  • ”Latmasken” – personen som gör så lite som möjligt och glider igenom arbetet med minsta möjliga ansträngning.
  • ”Den tystlåtna” – personen som sällan säger något, inte nödvändigtvis en slacker utan en person som producerar material men som inte delger det i diskussionssammanhang. Personen som lätt hamnar i skymundan.
  • ”Den påstridiga, åsiktsrika” – personen som har åsikter om det mesta och som inte är sen att uttrycka dessa åsikter.

Självklart finns det individer som är mittemellan och som tar på sig olika roller i olika grupper men de här typen av roller finns ofta med i gruppkonstellationer har jag märkt. Det finns för och nackdelar med alla rollerna (förutom kanske latmasken… men social loafing är trots allt ett psykologiskt fenomen…)

 

Punkter att ta upp i början av ett grupparbete: 

  • Förväntningar och behov – Det är alltid bra att innan man börjar ett grupparbete ta upp olika förväntningar och behov man har. Det gör det enklare att ta upp problem som kan uppstå längre fram om man redan pratat om det. Ett bra sätt för ”ledaren” att inte ta på sig för mycket.
  • Komma i tid – Vikten av att komma i tid kan vara bra att ta upp. Många har hektiska liv vid sidan av studierna och vill utnyttja skoltiden effektivt. Det kan skapa osämja om någon alltid är sen.
  • Vara inläst på materialet – För att se till att diskussionerna blir givande och att ”latmasken” faktiskt gör något är förväntan på att vara inläst på materialet bra att ta upp.
  • Låta alla uttrycka sig – Att ha en runda i början och slutet av en gruppträff, alt. mitt i är ett bra sätt för ”den tystlåtne” att få uttrycka sig, ”latmasken” att faktiskt behöva komma med något och för ”den påstridige” att tvingas lyssna på vad övriga tycker.
  • Kunna ses på schemalagd tid – Om det är schemalagt grupparbete mellan 9-16 så ska man kunna vara tillgänglig då. Om gruppen inom sig sedan bestämmer att man ses en annan tid, kortare tid eller en annan dag är det så. Men man kan inte säga att man är med i en grupp och sen inte kan komma på träffarna som är schemalagda.
  • Vara lyhörd och flexibel – Att höra vad andra har att säga och vara flexibel i det är inte alltid lätt. Speciellt inte om man är rätt säker på att man själv har rätt. Men för att alla ska känna sig delaktiga och bidra är det också viktigt att man är öppen för förslag och tankar.

Det är alltså mina tips och saker jag har lärt mig vid grupparbeten. Hoppas det kan vara av nytta för någon.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar