Interprofessionellt arbete och lärande

Som arbetsterapeut arbetar du i team. I alla fall på något sätt. Personer som behöver träffa en arbetsterapeut har svårigheter med aktiviteter i vardagen och oftast har det ursprung i något som kräver andra vårdprofessioner av något slag. Jag har vid flera tillfällen fått höra att vi är spindeln i nätet. När vi var på praktik i termin två var det fysioterapeuten som arbetsterapeuten hade närmst samarbete med, men även kommunikation och samarbete med sjuksköterskor och undersköterskor. När vi nu om cirka två veckor går ut på praktik (VFU) igen ska det bli spännande att se om det interprofessionella arbetet ser liknande ut eller om det skiljer sig.

På utbildningen har vi än så länge inte fått så mycket kunskap om hur andra yrken arbetar men jag ska sitta med på programrådet som studentrepresentant på måndag och då ska vi prata om just interprofessionellt lärande (IPL).

Varför är det viktigt?

Alla yrkesgrupper som har kontakt med en klient eller patient har kännedom och får veta olika saker om personen utifrån vad yrkesgruppen har för glasögon. Om vi inte har kännedom om vad andra vårdyrken kan är det svårt att hänvisa till rätt yrkesgrupp för att ge bästa vård möjligt. Om en läkare inte vet vad en arbetsterapeut gör, hur ska hen kunna remittera till oss om patienten upplever aktivitetsobalans eller förlust.

Under februari månad skriver många av oss digitala ambassadörer om interprofessionellt arbete och lärande. Så kika gärna på deras inlägg om ni vill se andra åsikter om detta.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar