Interprofessionellt lärande

Digitalt seminarium

I förra veckan fick jag möjligheten att vara med på ett digitalt seminarium om interprofessionellt lärande (IPL).

Vi var tre arbetsterapeutstudenter, två fysioterapeutstudenter, två läkarstudenter och en distriktssjuksköterskestudent som deltog och det var en möjlighet för oss att lära av varandras professioner och se likheter och olikheter i tankesätt. Vi fick ett fall att utgå ifrån och fick i små grupper diskutera huvudproblematik, orsak, ev åtgärder och om det var information vi saknade.

Det blev tydligt i diskussioner att olika yrkesgrupper hade olika fokus. Läkarstudenterna hade medicinska tester de ville göra och eventuellt skicka patienten till kirurgi, fysioterapeutstudenterna var mycket inne på rörelse och träning för att motverka immobilisering som förvärrar patientens åkommor. Vi arbetsterapeutstudenter diskuterade patientens förmåga till aktivitet som var meningsfull, var fanns motivationen? Och fanns förutsättningarna till aktivitet och mobilisering? Vi ville göra en ADL-bedömning och utreda eventuella hjälpmedelsbehov. Något vi kom fram till i våra diskussioner på seminariet var att alla roller och yrken behövs för patientens bästa.

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar