Kognitivt och visuellt stöd och tidshjälpmedel

Jag har för tillfället verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Habiliteringen för barn och är mest med i ett team för barn med autismspektrum diagnos. På habiliteringen jobbar arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, kuratorer, specialpedagoger och fysioterapeuter.

Som arbetsterapeut på habiliteringen kan man göra en del olika saker beroende på barnets behov. Jag har fått se mycket olika men tänkte berätta lite om en av mina favoritdelar idag.

Kognitivt och visuellt stöd

Att ge stöd i planering och struktur är en viktig arbetsterapeutisk uppgift. Förutsägbarhet och att få påminnelser av vad som ska ske hjälper många att klara av sina dagliga aktiviteter. För många med autism till exempel är det mycket som inte blir automatiserat. Det innebär att det krävs tankeverksamhet för varje moment i t.ex. en dusch situation. Att ha en ordning på väggen som stöd för vilka olika moment som händer efter varandra stödjer självständighet eftersom man då får hjälp i vilka moment som ska utföras och i vilken ordning.

Ibland kan det ta mycket energi och tid att behöva läsa ett ord och tänka på vad det betyder. Då kan bilder på föremålet du ska packa eller det du ska göra vara en visuell ledtråd som tydliggör och sparar energi och tid. Detta är hjälpsamt för alla, inte bara personer med neuropsykiatriskdiagnos. Min handledare jämförde det med att vi använder vägskyltar härom dagen. Vägskyltar är ett visuellt stimuli som gör att vi kan ta till oss information snabbt och veta vad det innebär, tex. enkelriktat istället för att behöva sakta ner och ta oss tiden att läsa och bearbeta skriven text.

Tidshjälpmedel

Många med autism kan ha svårt med tidsuppfattning och svårt med övergångar mellan aktiviteter. För att underlätta med detta och tydliggöra när något ska avslutas eller ske kan tidhjälpmedel underlätta. Detta är ju så klart inte något som bara personer med en autism diagnos är hjälpta av. Jag har 3 alarm på morgonen för att inte fastna för länge i sängen eller vid frukostbordet. Men det finns andra tidshjälpmedel som t.ex. timstockar där man istället för minuter ser lampor som räknar ner och på så sätt blir det visuellt att tiden försvinner.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar