Koppla praktik till aktivitetsvetenskap

I kursen Kreativitet och aktivitet läser vi nu ett moment om aktivitetsvetenskap. I kursen ingår tre dagar praktik på ett ställe som i någon utsträckning håller på med aktivitet.

Vad är aktivitetsvetenskap?

Aktivitetsvetenskap är vetenskap om aktiviteters effekt på människor. På föreläsningen vi hade fick vi veta om frågor som aktivitetsvetenskapen fokuserar på.

  • Hur aktiverar du din tid?
  • Vad aktiverar dig?
  • Vad består dina aktiviteter av?
  • Varför är en del människor aktiva medans andra inte är det?

Dessa gjorde det tydligare för mig att förstå var fokuset i aktivitetsvetenskap ligger och också lättare att koppla till begrepp som mening, flow och aktivitetsbalans (begrepp vi ska lära oss mer om under kursen).

Praktikdagar

Den här terminen innehåller inte mycket praktik men de tre dagarna i denna kursen var jag på ett ställe för personer med som av olika anledningar behöver stöd med sysselsättning och att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten hade tre olika fokus, en öppen mötesplats, en daglig verksamhet för de som ännu inte är redo för en anställning och en arbetscoachande del som stöttar till praktik och förhoppningsvis i längden till anställning.

Det var väldigt spännande att vara med i verksamheten men också svårt. Vi var där så få dagar och med ett ganska otydligt fokus. Tanken var att vi skulle observera aktiviteter som skedde utifrån begrepp vi ska jobba med. Men vi hade inte hunnit läsa in oss på begreppen speciellt mycket innan praktiktillfällena kom så mycket får man försöka koppla i efterhand.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar