Olika typer av kunskap – olika sätt att lära in

Hur kurserna är upplagda och vilken typ av inlärning som krävs varierar beroende på vilket program en läser och vilken kurs det är. Under första terminen på arbetsterapeutprogrammet började vi … Fortsätt läsa Olika typer av kunskap – olika sätt att lära in