Termin 5

Termin 5 består av tre kurser.

Arbete, aktivitet och delaktighet

Den längsta kursen på terminen med 15 högskolepoäng (hp) sträcker sig över ca 10 veckor. Det är också den kurs som innehåller terminens praktikperiod på 5 veckor. Jag kommer skriva mer om det i ett kommande inlägg.

Delaktighet och miljö / Participation and Environment

Kursen är på 7,5 hp och sträcker sig över ca 5 veckor i mitten av terminen och är helt på engelska. Alla föreläsningar, seminarium, inlämningar och grupparbeten är på engelska och likaså litteraturen. Därför kan det ju vara en bra idé att fila lite på engelskan innan denna kursen om man inte känner sig så bekväm med det.

Vetenskaplig design och metod

Terminens sista fem veckor avslutas med en välbehövlig metodkurs på 7,5 hp. Ett av momenten är att skriva en arbetsplan inför C-uppsatsen sista terminen. Det andra momentet handlar som kursens titel indikerar om vetenskaplig design och metod, något som är viktigt när man ska skriva uppsatser, forska eller förstå forskning man läser.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar