Vad är opponering och hur gör man?

Så var det dags för sista rycket! Nu är kursen Hälsa, delaktighet och aktivitet som pågått i två månader nått sitt slut. Den avslutas med en sista inlämning och en opponering.

Vad är opponering?

Ordet opponera kan betyda att motsätta sig men det är inte riktigt vad det handlar om här. Ett opponeringstillfälle är till för att kritiskt granska en klasskompis text och att få sin egen text kritiskt granskad så att man kan förbättra den.

Så går granskningen till

När du fått texten du ska granska så läs den noga. Hänger du med? Finns det någon röd tråd? Är det något som uppenbart saknas? Formulera en fråga utefter det du undrar över men använd konkreta exempel från texten. Vad är det t.ex. som gör att du inte hänger med? Är det rubriksättningen, hoppande mellan ämnen eller kanske brist på viss information i texten? Det är viktigt att få fram vad som kan förbättras eller vad som är väldigt bra och inte bara att det var svagt eller bra.

Frågan är till för att den som skrivit texten ska kunna svara, förklara sig och förstå vad som oklart för läsaren. Om man bara får 5 minuter hård kritik i form av påståenden är man mer trolig att hamna i försvarsställning och inte ta till sig och kunna förbättra sin text.

Och om texten är näst intill perfekt? Då får man gräva djupare. Öppna upp för bredare frågor eller utvecklingsfrågor. T.ex. fråga om varför hen gjorde vissa val i sin text.

Vad händer på opponeringstillfället?

Det kan gå till på lite olika sätt men i min erfarenhet sitter man mittemot/bredvid varandra inför resten av gruppen. Vid det här tillfället satt vi alla i en halvcirkel och man riktade sig mot den man pratade till. Den som har granskat sammanfattar kort vad de läst för övriga i rummet och ställer därefter frågor om innehållet. Frågorna bör vara fokuserade på saker i texten du som opponent tycker var oklara eller saknades. Men det handlar inte om att vara elak utan om att få feedback för att kunna förbättra eller förtydliga.

Som respondent, det vill säga den som tagit emot feedbacken, får du sen tillfälle att svara på frågorna. Lyssna och ta in men känn inte att du behöver komma med superklara svar. Det är okej att svara att du inte vet eller inte tänkt på det sättet. Se återkopplingen som något som kan hjälpa din text att bli bättre och inte som ett påhopp mot dig som person.

Tips!

Tiden går fort så tänk på att prioritera det frågor du vill få fram. Det är inte fokus på något litet formalia fel eller stavfel vid en sån här granskning. Börja med det som är mest oklart.

Ha med dig din egen text. Det är lättare att svara på opponentens frågor om du kan kolla i din egen text vad du faktiskt har skrivit.

Vad händer sen?

Som respondent tar du sedan med dig den feedback du har fått och kollar igenom din egen text igen. Är det som opponenten nämnt relevant? Gör de ändringar du känner kan hjälpa din text bli bättre och skicka in igen. Vänta nervöst på att examinatorn ska rätta. Eller går ut och njuter av våren!

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar