Vad du inte ska göra på en opponering!

Vi är inne på sluttampen av hela programmet och uppsatsen ska snart lämnas in för slutgiltig examinering. Men innan dess är det dags för opponering. Jag har skrivit ett inlägg tidigare om opponering som ni kan läsa här.

Men nu är det aktuellt igen så här kommer en lista på vad man inte ska göra som när man opponerar på en uppsats.

Att inte göra

Räkna upp varenda litet fel.

Opponeringen är inte till för att synliggöra varje litet stavning- eller syftningsfel. Ofta har man ganska kort om tid och mindre synpunkter kan lämnas till författarna i efterhand.

Ge massa tips på förbättringar

Det är klart att förslag på förbättringar kan hjälpa ett arbete framåt, men opponeringen är till för att synliggöra brister och ge författarna, eller respondenterna som de också kallas på en opponering, möjlighet att reflektera över dessa brister. Sen om det slinker in ett tips i samband med en fråga eller diskussion är väl det toppen. Men presentera inte bara ”Så här tycker vi att ni ska göra”.

Svara ” jag vet inte” eller ” min handledare sa att…”

Som respondent kan man få frågor som man inte vet svaret på eller har reflekterat över. Dessa frågor är inget ovanligt men man bör undvika att svara med ett kort, ”jag vet inte” eller ”min handledare sa” Om man inte vet kan man börja med att säga att man inte tänkt på det tidigare men försöka att i stunden formulera någon tanke kring vad man tänker. Detta gör att examinator och opponenter ser att du försöker resonera kring frågan. Att säga att det är något vi diskuterat i handledningsgruppen och kom fram till… låter bättre än att blankt säga att man gjort som handledaren sa utan reflektion.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar