Välja uppsatspartner eller ämne

Redan i mitten av termin 5 behöver man välja ett område att skriva sin C-uppsats och en partner att skriva med. Det är därför viktigt att ha med sig i tankarna under utbildningen och kanske speciellt termin 4.

Jag visste redan från termin 1 eller 2 vem i klassen jag skulle skriva med. Men alla har inte sån tur. Så fundera och prata med personer om vad de är intresserade av för områden och liknande. I min mening finns det några olika aspekter att ta hänsyn till när man väljer uppsatspartner och ämne.

Samarbete – Att veta att man kan samarbeta och kommunicera med personen man skriver med är viktigt. Det är trots allt mycket tid man kommer spendera tillsammans när man skriver. Diskussioner kommer uppstå och man kommer tycka olika då och då, men det är en del i processen.

Ämne – För vissa är ämnet superviktigt och då kanske prio är att hitta en person som brinner för samma ämne eller område. Det är en viktig del. Det är svårt att motivera sig att jobba med ett ämne i två månader om man inte är intresserad av det.

Handledaren – Det är inte alltid man vet vem som kommer vara ens handledare. MEN om man får tillfälle att välja så gör det. Min erfarenhet är att en bra handledare underlättar enormt.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar