I dagens Metro kan du läsa en artikel om moderna kostråd och hur de påverkar idrottares hälsa. Petra Lundström i forskningsgruppen Klinisk fysiologi som arbetar med elitidrottare kommenterar artikeln bland annat med ”majoriteten av dessa har energibrist”.