Hjärnstress – lär dig känna igen varningssignalerna för ”utbrändhet”

Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi ger råd om trötthetssyndrom:

Några symptom, d v s varningssignaler, när ”utbrändhet” närmar sig:

 • Ständig trötthet, en känsla av att aldrig bli utvilad
 • Sömnrubbningar
 • Nedstämdhet, känsla av vanmakt
 • Aggressivitet, kort stubin, gnällighet, intolerans
 • Värk i kroppen, muskler, leder, huvudet
 • Nedsatt immunförsvar, många infektioner
 • Koncentrationssvårigheter, minnesluckor
 • Förändringar i hormonsystemet, sänkta nivåer av sköldkörtelhormon, könshormoner, både höga och låga serum-kortisol (binjurebarkhormon), svängningar i blodsockret om man har diabetes

Orsaken till kroniskt trötthetssyndrom är okänd men det kan finnas genetiska skillnader i känslighet för yttre stress. Ofta har man funnit att en infektion kan vara utlösande faktor förutom en långvarig negativ stress.

Vad man kan göra för att minska/motverka kronisk trötthet/hjärnstress och återställa den kemiska balansen i hjärnan.

 • Skriv ned vad som stressar dig och som ger ångest. Undvik dessa situationer.
 • Planera att göra endast en sak i taget.
 • Avsätt regelbundet egen tid för avkoppling.
 • Ta ”time out”, koppla av arbete och plikter med jämna mellanrum.
 • Försök ta kontroll över livet och arbetssituationen.
 • Gör ett aktivitetsschema som ger kontroll över alla ”måsten”, lägg in tid att göra ingenting.
 • Motionera regelbundet, t ex promenader gärna i naturen.
 • Bättre matvanor. Minska småätande, intag av snabba kolhydrater, animaliskt fett och rött kött. Ät mer bär, frukt och grönt.
 • Ha roligt! Lustfylld sysselsättning stärker försvaret mot stress.
 • Lita på att du duger som du är.
 • Se till att få tillräckligt med sömn.
 • Kroppskontakt; beröring frisätter hormonet oxytocin, vilket skapar lugn och motverkar stress.
 • Medicinsk yoga (djupandning).
 • Lär dig att göra ingenting, lyssna på tystnaden, meditera.
 • När du känner dig extra dålig en dag så kom ihåg att det går över.

Om inte detta hjälper bör man pröva medicinering med antidepressiva medel under 3 månader eller mer .

Du kommer att återfå krafterna, energin och glädjen!

brismar_kerstin

Kerstin Brismar

 

Om du behöver råd och stöd:

Previa Direkt (för KI anställda)

Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177

 

 

3 kommentarer

Relaterade inlägg