Artighet positivt för arbetsplatsen

Slå ett slag för hövligheten

Att man är vänliga mot varandra har visat sig ha stor betydelse för välmåendet på arbetsplatsen. Studier visar att trevliga och omtänksamma kollegor gör att stressen minskar, relationer förbättras och att arbetsglädjen ökar. Samtidigt kan det räcka med att en person har ett mindre trevligt beteende för att förgifta atmosfären på en hel avdelning.

En viktig förklaring till artighetens betydelse är att människor vill känna sig trygga på jobbet – och eftersom ohövlighet kan uppfattas som direkta hot skapar det istället otrygghet, enligt Dan Hasson, stressforskare och docent i folkhälsovetenskap. Man har till och med kunnat visa att en trevlig arbetsmiljö med vänliga kollegor minskar sjukfrånvaron-bara en sån sak!

0 kommentarer

Relaterade inlägg