Spring för forskningen lördagen den 7 oktober

Lördagen den 7 oktober kan du gå eller springa Mental Health Run. Genom att delta i loppet bidrar du till ökad öppenhet kring psykisk sjukdom och du stödjer också Psykiatrifonden med hela din anmälningsavgift. Det finns fyra anmälningsavgifter (från 20, 200, 400 el 1.000 kr) beroende på hur mycket du kan och vill bidra med till den viktiga forskningen om psykiska sjukdomar. Mer info och anmälan på MentalHealthRun.se

Loppet startar vid Sjöhistoriska museet och sträckan är 5 km runt Djurgårdsbrunnsviken. Du kan välja att springa eller gå i ditt eget tempo – det viktigaste är att du är med!

loppets bana 600

0 kommentarer

Relaterade inlägg