Stå upp för hälsan idag!

Riskerna med stillasittande är stora. Till exempel så har WHO listat riskerna att dö i förtid och där finns fysisk inaktivitet och stillasittande på en fjärde plats efter högt blodtryck, tobaksbruk och högt blodsocker/diabetes.

Därför föreslår Fysioterapeuterna att du reser dig upp var tjugonde minut idag då det är Change Day.

Stå upp för hälsan på Change Day den 4 juni!

Ett år har gått sedan Sverige gick med i den internationella rörelsen Change Day. Change Day handlar om att motivera och inspirera de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg, patienter och anhöriga att tillsammans förändra och förbättra. Att varje person har möjlighet att göra skillnad!

Läs Fysioterapeuternas debattartikel i Dagens Medicin idag.

Change Day

0 kommentarer

Relaterade inlägg