Det finns många temadagar under året men just idag är det en extra viktig temadag. Det är Internationella blodgivardagen. Årets värdland är Vietnam och temat är blodvigning i samband med krissituationer. När en katastrof uppstår reagerar människor ofta med att fråga sig hur man själv kan hjälpa till. Årets tema lyfter därför frågan ”What can […]