KI vill att vi medarbetare tar hand om vår hälsa. För att stötta oss har vi möjlighet att använda en betald arbetstimme i veckan för att ägna oss åt hälsofrämjande aktiviteter. Exempel på sådana är : Aktiviteter arrangerade av KIs hälsoinspiratörer Friskvårdens gruppträning och riktade aktiviteter Campusnära egenträning (jogging, stavgång, promenad, uteträning, träning på gym) […]