Are you curious about mindfulness? The Health Promotion introduce a Mindfullness course, starting 21 October. The course is an 8 week course held once a week and includes daily homework. Employees (including stipendiates and persons with doctoral education benefits ) at Karolinska Institutet can attend the course. For more information, please read this link, Mindfulness […]

Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi ger råd om trötthetssyndrom: Några symptom, d v s varningssignaler, när ”utbrändhet” närmar sig: Ständig trötthet, en känsla av att aldrig bli utvilad Sömnrubbningar Nedstämdhet, känsla av vanmakt Aggressivitet, kort stubin, gnällighet, intolerans Värk i kroppen, muskler, leder, huvudet Nedsatt immunförsvar, många infektioner Koncentrationssvårigheter, minnesluckor […]