Riskerna med stillasittande är stora. Till exempel så har WHO listat riskerna att dö i förtid och där finns fysisk inaktivitet och stillasittande på en fjärde plats efter högt blodtryck, tobaksbruk och högt blodsocker/diabetes. Därför föreslår Fysioterapeuterna att du reser dig upp var tjugonde minut idag då det är Change Day. Stå upp för hälsan på Change Day den 4 […]