Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi ger råd om trötthetssyndrom: Några symptom, d v s varningssignaler, när ”utbrändhet” närmar sig: Ständig trötthet, en känsla av att aldrig bli utvilad Sömnrubbningar Nedstämdhet, känsla av vanmakt Aggressivitet, kort stubin, gnällighet, intolerans Värk i kroppen, muskler, leder, huvudet Nedsatt immunförsvar, många infektioner Koncentrationssvårigheter, minnesluckor […]