”Walk and talk”-guide för Solna

Många studier har gjorts om att stillasittande är en av våra största riskfaktorer för ohälsa. Men det finns även studier som visar att små avbrott i stillasittandet kan motverka ohälsan. Ett avbrott kan vara gå-möten som vi har skrivit om tidigare i bloggen.

Nu har Ellen Gustavsson Segerhag, leg. sjuksköterska och Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare, båda vid Institutionen för medicin Solna, tagit fram en guide med olika mötesrundor för att underlätta för oss här i Solna att veta vart vi ska gå någonstans.

Läs mer om de olika rundorna här

For English information, please click here

hagaparken_2

0 kommentarer

Relaterade inlägg